حمل و نقل دریایی

کشتیرانی پاس از طریق شبکه جهانی طیف وسیع حمل و نقل دریایی و واردات و صادرات انواع محموله ها را ارائه می نماید.از جمله ویژگی های تیم ما توجه خاص به ایمنی در مسیر حمل و همچنین همکاری مستمر با مشتریان است.

این شرکت هزینه های مناسب جهت حفاظت از حقوق مشتریان را همراه با خدمات با کیفیت با رعایت استاندارد های بین المللی ارائه می دهد. یم پاس هر روزه میکوشید تا سطح و کیفیت خدمات رسانی را بالا برده و همواره در ارائه موثر و کار آمد در این صنعت توسط بهره برداری از تکنولوژی ، آموزش های و کارمندان با تجربه پایه های خود را استحکام بخشد.